Boost Server Icon
REGULAMIN
 1. Administratorem danych osobowych jest firma DREALITY LTD, pod adresem: Anastasiou Sioukri, 1Pamelva Court, Flat/Office 33035, Limassol, Cyprus. Numer rejestrowy HE 433022 zwana dalej "AdministratoremÔÇŁ
 2. Cele, w kt├│rych dane osobowe u┼╝ytkownik├│w mog─ů by─ç przetwarzane:
  1. W niezb─Ödnym celu do korzystania przez u┼╝ytkownik├│w z serwisu. Zgoda u┼╝ytkownika na za┼éo┼╝enie konta i przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ) jest podstaw─ů do przetwarzania danych osobowych.
  2. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ze szczególnym zwróceniem uwagi na cele: archiwalne, tworzenia kopii zapasowych, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na forum.
 3. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane u┼╝ytkownik├│w przez ca┼éy czas posiadania konta w serwisie przez u┼╝ytkownika. Dane u┼╝ytkownika, kt├│rego konto zosta┼éo usuni─Öte mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ przetwarzane przez administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.
 4. Wy┼é─ůcznie podmioty przetwarzaj─ůce dane w imieniu administratora mog─ů otrzymywa─ç dane u┼╝ytkownik├│w, ale tylko na podstawie umowy z administratorem ÔÇô przy czym takie podmioty przetwarzaj─ů dane jako podwykonawcy i wy┼é─ůcznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Administrator informuje, ┼╝e wszystkim u┼╝ytkownikom korzystaj─ůcym z forum przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa, kt├│re wynikaj─ů z RODO:
  1. Prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do ┼╝─ůdania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te s─ů nieprawid┼éowe, lub niekompletne,
  3. Prawo do ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
   • dane te nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do cel├│w dla kt├│rych zosta┼éy zebrane,
   • u┼╝ytkownik wni├│s┼é sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
   • u┼╝ytkownik cofn─ů┼é zgod─Ö na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
   • dane osobowe przetwarzane s─ů niezgodnie z prawem,
   • dane musz─ů by─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku wynikaj─ůcego z przepisu prawa.
  4. Prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownika w przypadku gdy:
   • u┼╝ytkownik kwestionuje prawid┼éowo┼Ť─ç tych danych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a U┼╝ytkownik sprzeciwia si─Ö usuni─Öciu danych ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ograniczenia,
   • administrator nie potrzebuje ju┼╝ tych danych do swoich cel├│w lecz osoba, kt├│rej dane dotycz─ů potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze┼ä,
   • u┼╝ytkownik wni├│s┼é sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes administratora jest nadrz─Ödny wobec podstawy sprzeciwu.
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa si─Ö w spos├│b zautomatyzowany, tj. u┼╝ytkownik ma prawo ┼╝─ůdania przes┼éania jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie mo┼╝liwe.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych u┼╝ytkownika, w przypadku gdy podstaw─ů prawa przetwarzania danych osobowych u┼╝ytkownika jest prawnie uzasadniony interes administratora.
  7. Prawo do cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
  8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)ÔÇô o ile U┼╝ytkownika uzna, ┼╝e przetwarzanie jego danych osobowych odbywa si─Ö z naruszeniem RODO.
 6. Podanie danych do cel├│w za┼éo┼╝enia przez u┼╝ytkownika konta oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencj─ů niepodania danych b─Ödzie brak mo┼╝liwo┼Ťci za┼éo┼╝enia konta przez u┼╝ytkownika.